Parkeringsvakt

  • Hva: Parkeringsvakter ved Jessheim Storsenter sørger for at kunder finner p-plass og løser opp i trafikale knuter. Korpset får inntekter av dugnaden.
  • Hvordan: Vekter fra Securitas (Time Park) sørger for opplæring, vester og samband.
  • Når: Lørdag i perioden 10:00-16:00 og enkelte torsdager.
  • Vaktlisten

Møtested:

Starter du 1. vakt kl 10:00 møter du opp i passasjen mellom senterne inn til Jessheim Torg. Møter ikke vekterne dere her, så henvend dere i informasjonsskranken i «ny» senteret, 2.etg. Ring vekter ved fremmøte kl 10.00: 416 01 386

Starter du vakten enten kl 12:00 eller kl 14:00, møter du direkte ute på parkeringsområdet og avløser vaktene på stedet. Vekter fra Securitas (Time Park) kommer ut med vester og samband. Vekter gir opplæring/informasjon på stedet.

Vekter er alltid med på vakten. Hvis det blir behov for sperremateriell et eller annet sted så snakk med vekter.