Om oss

De tre skolekorpsene Hovin skoles Musikkorps, Jessheim skolekorps og Mogreina skoles Musikkorps har siden 2002 hatt et omfattende musikalsk samarbeid, med felles dirigent og korpsopplæring. Det er ca. 80 musikanter totalt i felleskorpset. Fellesøvelsene foregår på Nordby ungdomsskole på Jessheim.

Korpsene deltar jevnlig på stevner og konkurranser, reiser på turer, noen ganger også i samarbeid med andre skolekorps i området. Vi har for eksempel deltatt sammen med Kløfta skolekorps i NM i 3. divisjon i 2002, og vi vant den gang vår divisjon. Siden har korpset fått mange gode plasseringer, både i Distriktsmesterskapet og i NM.

Jessheim Skolekorps

Jessheim skolekorps ble stiftet i 1970, og feirer sitt 50-årsjubileum høsten  2020. Korpset rekrutterer fra Jessheim skole og ressurssenter, Døli skole og Gystadmarka skole.

Hovin Skoles Musikkorps

Hovin Skoles Musikkorps ble stiftet i 1959, og feiret sitt 60-årsjubileum i 2019. Korpset rekrutterer fra Hovin skole.

Mogreina Skoles Musikkorps

Mogreina skoles Guttemusikkorps ble stiftet 10. februar 1957, og rundet i 2017 som det første av de tre korpsene 60 år. To ildsjeler fikk i 1957 med seg 25 gutter fra grenda. Allerede tre måneder seinere gikk korpset foran toget 17. mai og spilte «Sønner av Norge» og «Guttene kommer». Fra 1959 fikk jentene også bli med, og navnet ble endret til Mogreina skoles Musikkorps.

Mot et samlet korps

For Mogreina skole, med sine i overkant av 100 elever, viste det seg vanskelig å drive et eget korps. I 1997 startet derfor samarbeidet med Hovin skoles Musikkorps, og fra 1999/2000 ble samarbeidet utvidet til også å omfatte Jessheim Skolekorps.

De siste årene har alle korps økt sine medlemstall.