Rekordstort korps

Når høstsemesteret starter teller korpset nesten 90 musikanter – og det etter en vår der rekrutteringsarbeidet bød på utfordringer. Vi pangstarter med kick off og Glow music i august.

De vanlige rekrutteringsaktivitene som skolebesøk og instrumentprøving måtte utgå i våres, da koronaen herjet over landet. Likevel har vi et stort aspirantkull, takket være yngre og supermotiverte søsken og kreative metoder for rekruttering, som innbefattet video med mange av korpsets flotte musikanter.

Glødende oppstart

Allerede helgen 21.-23. august hadde junior- og hovedkorps et rytmisk kick off med Glowmusic. Det ble et kreativt verksted med fokus på samhold, fellesskap og mestringsfølelse.

«Glowmusic» tar utgangspunkt i det internasjonale konseptet STOMP, der deltakerne lager musikk og rytmer av gjenstander som ellers ikke brukes som musikkinstrumenter. Her kan blant annet oljefat, bilhjul, koster og rør, samt aviser og plastposer gjøre nytte. Her må musikantene våre samarbeide for å få et godt resultat.

Loppis fra sofaen

Som følge av Covid19 er også høstens loppemarked avlyst. Men fortvil ikke – det blir loppeauksjoner fra vårt velfylte lager i Magasinleiren også i høst, så følg med på Facebook, se arrangementer. Det første er allerede 12. september. Løp og kjøp!