Foreldreaktivitet

Det er sosialt og givende å delta sammen med musikanter og andre foreldre, og dugnadslivet i korps er langt bedre enn sitt rykte! Noe må vi som foreldre forvente å delta for gi musikantene en god korpsopplevelse. Vi bidrar som

Vi tar også på oss andre oppdrag, som parkeringsvakter o.l.