Vi trenger lopper!

Gammel skrivemaskin sett ovenfra

Det som støver ned dine i skuffer og skap kan være en skatt for andre. Vi trenger dine skatter til årets loppemarked!

Vi tar i mot lopper i Magasinleiren* på Jessheim

  • siste onsdag hver måned året igjennom- Kl 18:00-20:00 og
  • hver onsdag og søndag fra 28/2 – 18/4 Kl 18:00-20:00

Vårens store loppemarked på Nordby ungdomskole er

  • Lørdag 21.april kl. 11:00-16:00
  • Søndag 22.april kl. 12:00-16:00

Merk at vi ikke tar imot hvitevarer, gamle TV/PCer, leksikon og utslitte møbler.

Avtal henting

Har du mye eller ikke har anledning til å levere, ta kontakt for avtale om henting : Ring 48 27 45 32 etter kl 16:00 fra 01/3 eller send mail til lopper@skolekorpsene.no.

*Magasinleiren ligger bak fotballbanene og tennisbanen i «gamle» Idrettsparken på Jessheim, ca. 5 min å kjøre fra Esso. Kjør Ringvegen og sving opp Karl Nordbecksveg. Ta til venstre rett etter tennisbanen inn på grusvei. Lageret er i bygg nr 2.

Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps sitt bilde.

Årsmøte i Jessheim skolekorps tirsdag 7. mars

Innkalling til ordinært årsmøte i Jessheim skolekorps

  • onsdag 7. mars 2018 kl. 18.00
  • Nordby Ungdomsskole

Forslag til årsmøtet

må leveres innen tirsdag 20. februar 2018. Forslag kan mailes til Øyvind Grøndahl (ogrondahl@gmail.com) eller leveres en av lederne på øvelsen på Nordby Ungdomsskole (merk med
Øyvind Grøndahl).

Sakliste

  1. Konstituering
  2. Styrets årsmelding
  3. Regnskap for 2017
  4. Valg til styret

Sakspapirer blir sendt ut i forkant av årsmøtet.