Hjelp musikanten din å øve

Du kan hjelpe musikanten til å øve – også om du ikke kan spille selv!

Vi kan ikke forvente at barn under 15-16 år skal klare og øve uten støtte hjemmefra. Det har ingenting med motivasjon å gjøre, det er ofte snakk om å huske og øve. Også ungdommer over 16 år kan trenge hjelp til dette.

Barn blir glade av å mestre, og ulykkelige av å ikke mestre, – og for å mestre instrumentet, må de øve. Dere foreldre MÅ hjelpe dem til å lage en rutine av dette – på samme måte som dere har gjort i forhold til å gjøre lekser, eller å pusse tennene.

Her er noen tips!

  1. La det være et fast øvingssted i hjemmet. Rent ideelt bør det være et sted uten tv, data og andre ting som kan stjele oppmerksomheten – men det viktigste er at det er en fast plass. La instrumentet stå fremme, og notestativet være ferdig oppslått! Mange liker å øve i stuen eller på kjøkkenet, fordi de da er en del av fellesskapet.
  2. Øv gjerne samme dag som eleven har hatt spilletime! Da husker hun/han hva læreren har sagt, og hvordan leksen skal spilles. Hør på stykket på YouTube, dersom dirigenten har sendt lenke til det.
  3. Finn ut hva som er det beste øvingstidpunktet for ditt barn. Noen barn er mest opplagt om morgenen, andre om ettermiddagen, eller kvelden. Uansett hvilket tidspunkt dere velger – prøv å være konsekvent og la dette være fast øvingstid hver dag. Dere vil alltid komme i situasjoner hvor dere må kutte en øving en dag, men la det være unntaket (ikke la det å øve være et ”unntak”).
  4. Bruk Ti-minutters-regelen! Å øve ti minutter hver dag, er MYE bedre enn ingenting. Spesielt for blåsere, som må trene leppene hver dag, er ti minutter gull verd! Bruk gjerne en telefon eller liknende, og sett den på ned-telling. 5 minutter med lange toner til oppvarming, 5 minutter med spilleleksen, 5 minutter på korpsnoter, 5 minutter med noe barnet har valgt selv – og vips er man oppe i 20 minutter – på en lystbetont måte.
  5. Øv bevisst! Hjelp barnet ditt til å lytte til seg selv for å kunne høre fremgang, og snakk om hvorfor man må øve på det man vil klare – enten det er svømming, sykling eller å spille et instrument. Ting Tar Tid. Målet er mestring!
  6. Bruk metronom! Der finnes en rekke gratis app`er til telefon – og da kan man øve langsomt først, deretter raskere, og uansett: Holde tempo!
  7. Det er lurt å gjøre opptak! Også dette kan gjøres med mobilen – og da kan eleven høre både hva som klinger fint- og hva som må øves mer på neste gang.
  8. Avslutt øvingsøkten med noe barnet liker å spille!

Å lære og spille et instrument er utfordrende både motorisk og kognitivt, derfor er det så viktig med hyppige repetisjoner. Det eneste man kan spille uten å øve, er ………………yatzy!!!

Kilde:
http://www.skogn.net/skolemusikk/vedlegg/ovingsrutiner.pdf