Velkommen som loppearbeider!

Loppehelgen er hektisk, og kan kanskje virke litt skremmende for nye, men dette er en veldig sosial helg hvor kontakter knyttes mellom korpsere i alle aldersgrupper, ungene blir kjent med andre foreldre, og det er en super helg for alle foreldre/foresatte å bli kjent på.

Vi ber alle om å ta ekstra godt imot nye foreldre og lære videre det dere kan fra tidligere loppemarkeder!

Loppemarkedansvarlig:

June-Cathrine Berge tlf. 917 97 783 eller e-post junecathrine.berge[AT]gmail.com

Loppelagervakt

Loppelagervakten tar i mot lopper i Magasinleiren. Loppene skal plasseres i andre etasje på anviste steder. Kontakt loppelageransvarlig ved spørsmål.
Hvor: Magasinleiren

Loppemarkedhelgen

  • Alle familier stiller med minst ett familie medlem alle 3 dager. Familie kan også være tanter, onkler, besteforeldre eller andre voksne
  • Du blir tildelt en avdeling der du skal jobbe, vaktliste komme når det nærmer seg. Hver avdeling har en avdelingsleder som vil fordele arbeidsoppgavene.
  • Alle arbeidere skal ha på seg gul refleksvest. Vesten utdeles ved ankomst.

Åpningstidene for loppemarkedet:

Lørdag kl 11:00-16:00 og søndag kl 11:00-15:00

Våre arbeidstider er:

Fredag fra kl 16:30 – 21:00
Lørdag fra kl. 09:00 – 16:30
Søndag fra kl. 10:00 – 16:00 + opprydding

Oppmøte på Nordby ungdomsskole, med mindre annet er avtalt (f.eks. loppelageret).

Mat i loppehelgen

  • Det vil bli servert kaffe til alle som jobber på loppemarkedet gjennom helgen.
  • Vi serverer varmmat en gang per dag til oppsatte tider.
  • Ved behov utover dette anbefaler vi at du tar med matpakke. Og selvfølgelig kan du handle i kafeen!

Se også: