Kontakt oss

Styreleder for samarbeidskorpsene/ Korpsleder HK/jr: 
Karianne Kjos Ødegård, tlf. 996 25 732
kariannekjos[at]hotmail.com

Jessheim skolekorps:
Henning Mørland,
henning.mrland[at]yahoo.com

Mogreina skoles musikkorps:
June Berge, tlf. 917 97 783

Hovin skoles musikkorps:
Agnete Rødberg, tlf. 997 49 992
agnete.roberg[at]gmail.com

Kasserer:
Agnete Rødberg, tlf. 997 49 992

Materialforvaltere:
Dag Røberg
Stein Larsstuen
De er på Nordby hver onsdag, og kan også nås på telefon 951 79 681  eller i spond. 

Uniformsansvarlig:
Marketa Bøyesen, tlf. 909 60 320

Informasjonsansvarlig:
Hanne Prestaasen, tlf. 926 53 838
hprest[at]hotmail.com

Korpsleder Hovedkorps:
Agnete Rødberg, tlf. 997 49 992
Karianne Kjos Ødegård, tlf. 996 25 732

Korpsleder Junior:
Line Søby Larsstuen, tlf. 957 46 009

Korpsleder Aspiranter:
Hanne Aarethun, tlf. 932 689 54
Hanne Prestaasen, tlf. 926 53 838

Dirigent Hovedkorps:
Tore Veum, tlf. 975 84 307

Dirigenter Junior:
Emilie Hopland Myhre
Mona Kristine Østenstad

Dirigent Aspiranter:
Natalia Samborska, tlf. 468 33 209