Kontakt oss

Styreleder for samarbeidskorpsene/ Korpsleder HK/jr: 
Karianne Kjos Ødegård, tlf. 996 25 732
kariannekjos[at]hotmail.com

Jessheim skolekorps:
Øyvind Grøndahl, tlf. 415 96 658

Mogreina skoles musikkorps:
June Berge, tlf. 917 97 783

Hovin skoles musikkorps:
Odd Hansvold, tlf. 90 13 97 31
hansvoldfamilien[at]hotmail.com

Økonomi:
Natalia Boyle, tlf. 916 26 413

Materialforvaltere:
Jurgen C. Van der Lee, tlf. 480 12 623
Marius Jønsrud, tlf. 468 22 892
Dag Rødberg
instrument@skolekorpsene.no

Uniformsansvarlig:
Marketa Bøyesen, tlf. 909 60 320

Informasjonsansvarlig:
Hanne Prestaasen, tlf. 926 53 838
hprest[at]hotmail.com

Korpsleder Hovedkorps:
Hanne Aarethun, tlf. 932 689 54

Korpsleder Junior:
Agnete Rødberg

Korpsleder Aspiranter:
Karianne Kjos Ødegård, tlf. 996 25 732

Korpsteam:
Roger Grimsby, Ingeborg Sandveen, Ann Kristin Brandsnes, Jørgen Engelstad, Mette Hemmingby, Jan Nilsen, Dobroslava Simeonova

Dirigent Hovedkorps:
Tore Veum, tlf. 975 84 307

Dirigenter Junior:
Magnus Løvseth, tlf. 412 81 024
Solveig Kongshavn, tlf. 984 48 275

Dirigent Aspiranter:
Natalia Samborska, tlf. 468 33 209