Årsmøte i Jessheim skolekorps tirsdag 7. mars

Innkalling til ordinært årsmøte i Jessheim skolekorps

  • onsdag 7. mars 2018 kl. 18.00
  • Nordby Ungdomsskole

Forslag til årsmøtet

må leveres innen tirsdag 20. februar 2018. Forslag kan mailes til Øyvind Grøndahl (ogrondahl@gmail.com) eller leveres en av lederne på øvelsen på Nordby Ungdomsskole (merk med
Øyvind Grøndahl).

Sakliste

  1. Konstituering
  2. Styrets årsmelding
  3. Regnskap for 2017
  4. Valg til styret

Sakspapirer blir sendt ut i forkant av årsmøtet.

Posted in Nyheter.